header
Zemlja
 

Linkovi

blue
GREEN PEACE
green bullet
WWF
green bullet
IUCN
blue
UNESCO

EKOLOŠKO ŠUMARSKI CENTAR SYLVA

"Osećaj građanske odgovornosti započinje sa poštovanjem šume"


Denis de Rougemont (1906-1985)Novembar 2012. - „Sylva“ na konferenciji Regionalne razvojne agencija Sandžaka SEDA


Članovi Ekološkog šumarskog centra „Sylva“ iz Novog Pazara na konferenciji Regionalne razvojne agencija Sandžaka SEDA, grada Novog Pazara i opštine Tutin i Sjenica, gde su prezentovani rezultati Regionalne studije za korišćenje drvne biomase, kao i značaja korišćenja obnovljivih izvora energije.


4-5 oktobar 2012. - Sylva na Međunarodnoj konferenciji "Forests in the future-sustainable use, risks and challenges” - "Šume u budućnosti-održivo korišćenje, rizici i izazovi"


Članovi Ekološko-šumarskog centra „Sylva“ Sabahudin Hadrović I Tatjana Ratknić, učestvovali su u periodu od 4. Do 5. Oktobra 2012. godine na Međunrodnoj konferenciji "Forests in the future-sustainable use, risks and challenges” - "Šume u budućnosti-održivo korišćenje, rizici i izazovi".